AKREDITÁCIE NA DOMÁCE ZÁPASY HK POPRAD

Akreditácie na domáce tipsportligové zápasy HK Poprad v sezóne 2016/17 pre jednotlivé redakcie, novinárov, fotografov a kameramanov si môžu zástupcovia médií rezervovať e-mailom na sekretariáte klubu. Akreditácie sa po akceptovanej žiadosti budú vydávať osobne na základe predloženého novinárskeho preukazu. Vydávanie akreditácií pred zápasom a počas zápasu nebude možné.

Akreditácia oprávňuje jej držiteľa na vstup na Zimný štadión mesta Poprad počas domácich tipsportligových zápasov HK Poprad cez určený vchod a taktiež na vstup do vyhradených priestorov, ktorými sú najmä press centrum, mix zóna, vyhradené miesta v hľadisku a okolie mantinelov.

Žiadatelia o udelenie akreditácie musia v e-mailovej žiadosti uviesť svoje celé meno a priezvisko, názov média ktoré zastupujú a svoju funkciu. Akreditácia je neprenosná a jej poskytnutie tretím osobám má za následok jej odobratie.

Akreditovaná osoba, ktorá sa akredituje na funkciu fotografa, obdrží spolu s akreditáciou vestu s príslušným číslom akreditácie, na základe ktorej bude akreditovanej osobe umožnený pohyb v okolí mantinelov. Ostatným akreditovaným osobám, ktoré sa akreditujú na iné funkcie, nebude počas zápasov umožnený pohyb v okolí mantinelov. Viacero žiadostí o udelenie akreditácie na rovnakú funkciu (fotograf) pre jednu redakciu podlieha rozhodnutiu vedenia HK Poprad.

Prosíme záujemcov o udelenie akreditácie, aby nás kontaktovali e-mailom na adrese hkpoprad@hkpoprad.sk