Prevádzka ľadovej plochy bola dňa 24. 4. 2017 ukončená.