Chráňte sa s rúškom HK Poprad
2. apríla 2020
Popradskí hokejisti dostávajú od klubu korektné zmluvy a podmienky
6. apríla 2020

Ako funguje ekonomika Hokejového klubu Poprad, a. s.?

Šíriaca sa pandémia nezasiahla len spoločenský život a šport, ale väčšinu odvetví národného hospodárstva. Subjekty trhu vrátane športových klubov kalkujú svoje výdavky a príjmy, resp. náklady a výnosy. Nielen súčasné, ale aj dlhodobé fungovanie ekonomiky v našom klube odhalil podpredseda predstavenstva Neklan Herold.

Máme za sebou další sezónu Tipsport ligy. Možná že zklamání z předčasného konce už vystřídalo vědomí, že ve světle událostí, které zasáhly celý svět, to musíme brát s pokorou jako fakt, na kterém nemůžeme nic změnit a jako rozhodnutí, které bylo vzhledem k situaci jediné možné.

Pozitivním faktem je, že krizová situace způsobila vzedmutí velké vlny solidarity mezi lidmi a jedním z výborných počinů je pokus Fanklubu HK Poprad virtuálně vyprodat zimní stadión. Hokej je kolektivní sport, kde základem úspěchu je souhra, tedy spolupráce a toto je u nás první projekt komunitního financování profesionálního sportu, což mě přivedlo na myšlenku odkrýt základní fakta ekonomického fungování našeho seniorského A-týmu. Popradský hokej od dětí až po juniory u nás funguje pod hlavičkou občanského sdružení HK ŠKP Poprad, o.z., zatímco držitelem Tipsportligové licence je Hokejový klub Poprad, a.s. a této akciové společnosti, kde svůj díl akcií drží také Fanklub, bych se chtěl v tomto článku věnovat.

Na stránkách klubu https://hkpoprad.sk/manazment-klubu/ jsem veden jako „Finančný manažér“, musím však uvést na pravou míru, že největší díl práce při shánění financí na provoz klubu odvádí Ľudovít Jurinyi, který často leze okny do kanceláří potencionálních sponzorů poté, co ho vyhodili dveřmi. Spolu pak sdílíme zodpovědnost za účelné vynaložení prostředků, které máme k dispozici. K tomu samozřejmě patří i stoprocentní sdílení informací a absolutní vzájemná důvěra. Pracujeme pod přísným dohledem ekonomky Martiny Špitkové a účetní Ľubici Comissové. Tyto dvě dámy dbají na to, aby všechny finanční položky byly řádně zaúčtovány, aby účelnost využití případných dotací byla prokázána v souladu s požadavky poskytovatele, aby daně byly řádně hrazeny atd. Martina nám také za pomoci tabulek příjmů a výdajů dává na vědomí, kdy ještě relativně volně dýcháme a kdy nám už opravdu teče do bot. Na Slovensku jsou v evropském kontextu pouze kluby chudé a ty ještě chudší, takže si troufám tvrdit, že je to všude podobné. S Martinou úzce spolupracují naše kolegyně ze sekretariátu Petra Muranicová a Helena Matvijová. A tím máme ekonomické oddělení HK Poprad kompletní. Martinku, Peťku i Helu můžete potkat při domácích zápasech na stadiónu, protože se po skončení kancelářské práce mimo jiné starají o chod kavárny s fanshopem, bufetu, VIP zóny a skyboxů, pokladen a dalších záležitostí spojených s organizací zápasů.

Z hlediska nákladů je asi každému jasné, že suverénně největší objem financí představují odměny hráčů. Je to přibližně 80% veškerých nákladů klubu. Naši hráči vykonávají pro klub činnost na základě smlouvy, ve které mají stanovena pravidla naší vzájemné spolupráce včetně bonusů nad rámec základní měsíční odměny. Řada bonusů je vázána na play-off kdy zároveň i klub má slušné příjmy ze vstupného. Uvádím to proto, abyste viděli, jak citelným zásahem do příjmů jak hráčů, ale také klubu, je předčasné ukončení ligy před play-off. Je tedy nanejvýš důležité, aby kluby v této situaci dosáhli s hráči vzájemně slušné dohody. Klub musí do 30.6. uhradit veškeré náklady vzniklé sportovní činností v aktuálně skončené sezóně a pokud tak neučiní, nebude mu udělena licence na další sezónu. Proto ta dohoda s hráči musí být vyvážená tak, aby byla snesitelná pro hráče, ale zároveň zvládnutelná pro klub, aby mohl dostát svým povinnostem. Z toho je také vidět, jak skvělým počinem je Vaše virtuální vyprodání stadiónu. Ještě jednou děkujeme!

Klub má samozřejmě také náklady na odměny trenérů a dalších kolegů ze sportovního a ostatních oddělení klubu. Nesmíme zapomínat na organizaci zápasů, všechny brigádníky, SBS, Záchranku, catering a mnoho dalšího. Provoz kanceláří a marketingu samozřejmě také něco stojí, stejně jako vybavení zázemí pro sportovní oddělení. Nemáme jen domácí zápasy, takže poměrně významnou položkou jsou také náklady na dopravu.

Na závěr si nechávám výstroj. Hokejka stojí cca 180,-€ a představte si, kolik jich hráči zlomí. Brusle jsou za 700,-€ – 900,-€ a často se již po půlce sezóny rozpadají. Zkrátka celkové náklady na výstroj jsou minimálně 150.000,-€ na sezónu.

Nad rámec provozních nákladů se stále ještě potýkáme s posledními zbytky starých dluhů vzniklých před koncem roku 2015 a jsme přesvědčeni, že vymáhání významné části těchto starých záležitostí po klubu bylo a je z různých důvodů nefér. Jen zásluhou pana Telenského pro nás tyto záležitosti nebyly likvidační. Nechci ani domýšlet, kde jsme mohli být, kdybychom tyto prostředky investovali do sportovní činnosti klubu!

Tím se dostávám ke druhé misce vah a tou jsou klubové příjmy.

Naším významným partnerem je Město Poprad. Vlastní stadión a poskytuje nám dotaci na jeho nájem a provoz, takže v důsledku za stadión neplatíme. Nutno podotknout, že A-tým ledovou plochu využívá cca z 10-ti až 15-ti%. Máme totiž to štěstí, že HK ŠKP Poprad, o.z. má družstvo ve všech věkových kategoriích a momentálně 100 dětí v přípravce, takže ledovou plochu využívá nepoměrně víc než A-tým. Od města jsme také až do roku 2019 dostávali dotace na sportovní činnost A-týmu. Na rok 2020 máme přislíbenu dotaci v poloviční výši oproti minulým letům a pokud se nic nezmění, tak od příštího roku již od města žel žádnou dotaci mimo té na stadión nedostaneme. I tak je pro nás spolupráce s Městem Poprad na všech úrovních nadále klíčová.

Další skupinou příjmů je centrální ligový marketing. Ligu jako takovou řídí SZĽH prostřednictvím tříčlenné Ligové rady, ale ligový marketing má na starosti PRO-HOKEJ, což je akciová společnost, kterou vlastní Tipsportligové kluby. Účast dvou maďarských klubů v Tipsportlize je placená a PRO-HOKEJ přerozděluje tyto platby stejně jako platby od titulárního a dalších sponzorů ligy jednotlivým klubům. Play-off je jedním z nejdůležitějších produktů, který PRO-HOKEJ nabízí svým partnerům a to se, jak známo, letos nehraje, takže i v této skupině příjmů máme letos velký problém a doposud nevíme, jak velké bude plnění ze strany PRO-HOKEJe ve prospěch jednotlivých klubů.

Profesionální sport se nedá provozovat bez obchodních partnerů. Proto jsem velmi vděčný všem těm našim, protože jejich platby za reklamu jsou naším největším příjmem. Když jsme v roce 2016 s popradským hokejem začínali, byli jsme v těžké situaci. Pověst HK Poprad byla natolik poškozena, že u nás nechtěl hrát žádný hokejista a žádný potencionální partner nechtěl být s námi spojován. Někteří sponzoři odešli s předchozím vedením, takže se začínalo téměř od nuly. Ještě jednou díky všem našim podporovatelům, také díky nim je značka HK Poprad opět důvěryhodnou a díky nim se můžeme držet v širší špičce Tipsportligy! Přejeme jim, aby je současná pandemie COVID-19 ekonomicky postihla co nejméně a mohli nás podporovat i nadále.

Pronájem skyboxů je pro nás také významným příjmem. Je skvělé, že někteří naši obchodní partneři kombinují reklamu s pronájmem skyboxu a vidíme je tak na všech domácích zápasech.

A tím se dostávám k příjmům ze vstupného. To je oblast, na kterou má vliv několik zásadních faktorů. Například prostředí. Zkušenosti z celého světa ukazují, že tam, kde klub začal hrát v nové, moderní aréně, začalo chodit řádově více diváků na zápasy. Kluby, které jsou v Evropě v popředí tabulek návštěvnosti, hrají na stadiónech s kapacitou přesahující 10 tisíc diváků. Příjem ze vstupného u takových klubů pak tvoří velmi významnou část rozpočtu, jak by to ostatně mělo být. Naše možnosti jsou v tomto směru velmi omezené, ale snažíme se aspoň v rámci toho, co můžeme ovlivnit a chceme i nadále dělat všechno pro to, abyste se na popradském zimáku cítili dobře. Dalším faktorem je cena vstupného, která je na Slovensku všeobecně velmi nízká, vlastně nižší než vstupenka do kina, což mi připadá až neuctivé k výkonům, které hokejisté podávají. Například vstupné v základní části švédské a finské ligy je 30 – 40€ a pro srovnání nesrovnatelného, v NHL je vstupné řádově ve stovkách dolarů! U nás pochopitelně jak liga, tak životní úroveň nedosahují úrovně těchto zemí, ale minimálně je to na zamyšlení. Fenomén letošní sezóny je návrat Slovanu do ligy, a i na našem stadiónu byl divácky nejatraktivnějším soupeřem před Košicemi a Bánskou Bystricou. Nicméně, Poprad má v posledních letech stabilně stoupající tendenci návštěvnosti, takže mě těší zvýšený zájem diváků i o zápasy s těmi nejméně atraktivními soupeři. Nejzásadnější vliv na návštěvnost má ovšem předváděná hra toho našeho týmu a zvýšený zájem o domácí zápasy doufám ukazuje na to, že se Vám hra našich hokejistů líbila. Jsou to ale spojité nádoby, protože zase na druhou stranu, Vaše podpora má vliv na hru našich hokejistů. Každopádně návštěvnost je pro nás výzvou, protože ji vnímáme jako něco, co můžeme změnit a co je v podstatě to nejdůležitější, protože hokej se hraje pro lidi. Šestkrát vyprodaný zápas při play-off loňské sezóny byl pro nás obrovským zážitkem a velikou motivací do další práce. O to větším problémem je pro nás momentálně výpadek příjmů z play-off té letošní sezóny.

Posledním zdrojem příjmů, který bych chtěl zmínit a který se pomalu začíná rozšiřovat i ve sportu, je tzv. crowdfunding, tedy komunitní financování. Je to například Vaše sbírka formou virtuálního vyprodání stadiónu. Jeden z nejúspěšnějších švédských klubů získává touto formou velmi významnou část svých příjmů. Věřím, že toto je hudba možná že ne až tak vzdálené budoucnosti. Hokejový klub Poprad, a.s. momentálně čelí několika nejistotám. Zaprvé jsou to starosti se zajištěním dofinancování letošní sezóny a za druhé je to nejistota směrem do budoucnosti. Říká se, že svět po pandemii už nikdy nebude stejný jako před ní. Mnoho lidí si dělá naděje, že bude lepší než dříve. Třeba ano, byl bych tomu rád, ale minimálně na určitou dobu bude chudší. Na druhou stranu mi dodává optimismus fakt, že nikdy jsme nekončili sezónu s přebytkem a nikdy jsme sezónu nezačínali se zajištěným rozpočtem. Mnohokrát jsme zažívali opravdu kritické situace stejně jako generace našich předchůdců v dlouhé historii popradského hokeje. A jsme stále tu.

Vaše sbírka na pomoc hokejistům k dnešnímu dni oficiálně končí. Na transparentním účtu je právě teď (31.03.2020, 21:00 h) 25 371,36 €. Klobouk dolů a ještě jednou díky! Je to krásná částka, která opravdu citelně pomůže.

Transparentní účet nicméně zůstává aktivní, můžete na něj přispívat libovolnou částkou kdykoli se ve Vás probudí Vaše popradské srdce. Za každé euro jsme vděční. Jsem rád, že nám dáváte najevo, že na to nejsme sami.

V tuto chvíli Vám především přeji hodně zdraví, které se vymyká všem ekonomickým tabulkám!

Neklan Herold

Facebook komentáre