Obranca Ignatov definitívne Kamzíkom
5. septembra 2017
Výdaj permanentiek STANDARD
5. septembra 2017

Akreditácie na domáce zápasy HK Poprad

Akreditácie na domáce tipsportligové zápasy HK Poprad v sezóne 2017/18 pre jednotlivé redakcie, novinárov, fotografov a kameramanov si môžu zástupcovia médií rezervovať e-mailom do 9. septembra 2017. Akreditácie sa po akceptovanej žiadosti budú vydávať 10. septembra od 12:00 do 14:00 hod. na základe predloženého novinárskeho preukazu. Vydávanie akreditácií počas zápasu nebude možné. Prosíme o dodržanie vyhradeného termínu.

Akreditácia oprávňuje jej držiteľa na vstup na Zimný štadión mesta Poprad počas domácich tipsportligových zápasov HK Poprad cez určený vchod a taktiež na vstup do vyhradených priestorov, ktorými sú najmä press centrum, mix zóna, vyhradené miesta v hľadisku a okolie mantinelov.

Žiadatelia o udelenie akreditácie musia v e-mailovej žiadosti uviesť svoje celé meno a priezvisko, názov média ktoré zastupujú a svoju funkciu. Akreditácia je neprenosná a jej poskytnutie tretím osobám má za následok jej odobratie.

Akreditovaná osoba, ktorá sa akredituje na funkciu fotografa, obdrží spolu s akreditáciou vestu s príslušným číslom akreditácie, na základe ktorej bude akreditovanej osobe umožnený pohyb v okolí mantinelov. Ostatným akreditovaným osobám, ktoré sa akreditujú na iné funkcie, nebude počas zápasov umožnený pohyb v okolí mantinelov. Viacero žiadostí o udelenie akreditácie na rovnakú funkciu (fotograf) pre jednu redakciu podlieha rozhodnutiu vedenia HK Poprad.

Prosíme záujemcov o udelenie akreditácie aby nás kontaktovali e-mailom na adrese muranicova@hkpoprad.sk

Facebook komentáre