História zimného štadióna

Myšlienka postaviť  v Poprade novú  krytú halu sa začala realizovať koncom šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.  Projekt Ing. Zemena z Prahy a dvojice Ing. arch. Krystaf – Ing. Lukáč z popradských Pozemných stavieb začal realizovať v roku 1970 Váhostav Žilina. V roku 1972 prevzali celú akciu Pozemné stavby Poprad. Montáž chladiaceho zariadenia zrealizoval ČKD Praha. Nový štadión privítal prvých hokejistov v roku 1973. Štadión prechádzal priebežne malými úpravami. Od roku 2006 do roku 2008 prešiel postupne komplexnou rekonštrukciou, rozmery ľadovej plochy sa zmenšili na 56 x 26 metrov, vymenila sa technológia chladenia, drevené lavice sa vymenili za umelé sedačky, zrekonštruovala sa strecha. Na štadióne sa ďalej uskutočnila rekonštrukcia vstupných priestorov, prednej fasády zimného štadióna, VIP priestorov, kabín, pribudlo moderné osvetlenie a veľkoplošná obrazovka. Štadión spĺňa aj prísny reglement KHL.