Ako budú dovolenkovať Kamzíci?
3. júla 2017
Zmeny v programe prípravných zápasov
19. júla 2017

HK Poprad pozýva zástupcov médií na Tatranský pohár

Akreditácie na Tatranský pohár pre jednotlivé redakcie, novinárov, fotografov a kameramanov si môžu zástupcovia médií rezervovať od 20. júla do 17. augusta 2016. Po akceptovanej žiadosti sa budú akreditácie vydávať na základe predloženého novinárskeho preukazu v deň prípravného zápasu v čase od 11:00 do 16:00 hod. na sekretariáte HK Poprad.

Akreditácia oprávňuje jej držiteľa na vstup do vymedzených priestorov, a to najmä okolie mantinelov, press centrum, priestory pri hráčskych šatniach a pod. Počet akreditácií pre jednotlivé médiá sa udeľuje v závislosti od opodstatnenosti (redaktor, fotograf, kameraman). Pre všetkých zástupcov médií je k dispozícií WiFi pripojenie na internet.

Držiteľ akreditácie je oprávnený vstupovať do vyznačených priestorov, v ktorých je povinný dodržiavať pravidlá určené organizátorom podujatia. V prípade nedodržania pravidiel môže byť akreditácia odobratá.

Žiadatelia o udelenie akreditácie musia v e-mailovej žiadosti uviesť svoje celé meno a priezvisko, názov média ktoré zastupujú a svoju funkciu. Akreditácia je neprenosná a jej poskytnutie tretím osobám má za následok jej odobratie.

Prosíme záujemcov o udelenie akreditácie aby nás kontaktovali e-mailom na adrese muranicova@hkpoprad.sk

Facebook komentáre