Hodnotenie sezóny mládeže HK ŠKP Poprad

V našom klube sa každoročne zameriavame na výchovu vlastných hráčov a prácu s mladými hokejistami, ktorá sa nám dlhodobo darí. Svedčia o tom aj výsledky jednotlivých mládežníckych kategórii Kamzíkov, ktoré sa umiestňujú na vrchných priečkach tabuliek a siahajú na najlepšie umiestnenia.


Výsledky mládeže HK ŠKP Poprad v sezóne 2017/2018:
– súťaže východoslovenského kraja
Družstvo 5. ročníka – 1. miesto
Družstvo 6. ročníka – 3. miesto
Družstvo 7. ročníka – 2. miesto
Družstvo 8. ročníka – 3. miesto

– celoslovenské súťaže
Družstvo 4. ročníka – 3. miesto (Orange Cup)
Kadeti – 4. miesto
Dorast – 5. miesto
Juniori – 4. miesto

 

V sezóne 2017/2018 mal HK ŠKP Poprad v reprezentáciách široké zastúpenie: SR 20 – 6 reprezentantov, SR 18 – 4 reprezentanti, SR 17 – 3 reprezentanti, SR 16 – 4 reprezentanti, SR 15 – 3 reprezentanti.

Zaujímavosťou je, že v rámci celého Slovenska len dva dva kluby dokázali postaviť dve družstvá v žiackych kategóriách, a to v kategórii HP 4. ročník – HC Slovan Bratislava a HK ŠKP Poprad. Čo sa týka hodnotenia SZĽH, tak v celoslovenských TOP súťažiach kadetov, dorastu a juniorov sa v práve skončenej sezóne umiestnili len tri družstvá na Slovensku v TOP 5, resp. bojovali na špičke vo všetkých troch kategóriách, a to HK Dukla Trenčín, HC Slovan Bratislava a náš klub HK ŠKP Poprad. SZĽH rozbehol aj nový projekt, v rámci ktorého získajú kluby finančnú podporu. Pri hodnotení sa zohľadňuje dlhodobý časový horizont a výška príspevku sa vyčísľuje za vychovaných hráčov do 26 rokov, t. j. spätne za predchádzajúce obdobia. Popradský klub sa spomedzi 36 klubov ocitol na 14. mieste.

Pre všetkých hráčov sa opäť zlepšili podmienky. „Som spokojný, že sa nám do mládeže podarilo dostať viac finančných prostriedkov a myslím, že sme aj pozdvihli úroveň v rámci materiálno-technického zabezpečenia. Týmto chcem za prácu poďakovať všetkým zainteresovaným ľuďom a hlavne partnerom, ktorí sa na tom podieľali. Tento trend chceme udržať a vylepšovať. Našou prioritou je nájsť hlavného partnera pre mládež,“ zhodnotil výkonný riaditeľ HK ŠKP Poprad Ľudovít Jurinyi.