Hrací systém 75. ročníka Tatranského pohára

Tohtoročný Tatranský pohár má zmenený hrací systém.

Hrá sa podľa platných medzinárodných pravidiel IIHF. Každé družstvo je povinné mať k dispozícií dve farebné odlišné sady dresov. Zápasy turnaja sa hrajú systémom 3 x 20 minút. Medzi tretinami sú 15-minútové prestávky. 

Ak sa zápas rozhodne v riadnom hracom čase, tak tím, ktorý dosiahol viac gólov, postupuje do finále turnaja. Druhé mužstvo odohrá zápas o 3. miesto.

Ak je po 60 minútach riadneho hracieho času stav stretnutia nerozhodný, pokračuje sa 5-minútovým predĺžením v počte traja (3) korčuliari a jeden (1) brankár z každého mužstva. Predĺženie začína po trojminútovej prestávke. Družstvo, ktoré prvé strelí gól, vyhráva a postupuje do finále.

Ak sa v stretnutiach nerozhodne v predĺžení, budú nasledovať samostatné nájazdy. Samostatné nájazdy striedavo vykonajú traja (3) korčuliari z každého tímu. Ak je výsledok nerozhodný aj po vykonaní všetkých nájazdov každého tímu, procedúra samostatných nájazdov musí pokračovať systémom rozstrelu, samostatne medzi dvojicou hráčov, po jednom z každého tímu. Stretnutie bude ukončené akonáhle súboj dvojice hráčov prinesie rozhodujúci výsledok.

OCENENIA
Po každom stretnutí budú vyhodnotení najlepší hráči z oboch mužstiev. Po skončení posledného stretnutia sa uskutoční vyhodnotenie celkového poradia turnaja. Víťaz turnaja obdrží putovný Tatranský pohár. Tímy umiestnené na 1., 2. a 3. mieste získajú poháre. Vyhodnotený bude taktiež najlepší brankár, obranca, útočník a najužitočnejší hráč turnaja, ktorí získajú vecné ceny.