Mesto Poprad vylepšilo zimný štadión

Mesto Poprad zrealizovalo za posledné obdobie v priestoroch zimného štadióna niekoľko inovácií. O všetkých informoval oficiálny facebook mesta Poprad.

V roku 2021 investovalo mesto Poprad takmer 300 000 € do vylepšenia zimného štadióna v Poprade. Na „zimáku“ sa zrekonštruovali toalety, zadné priečelie aj strecha. Ďalšie práce súviseli s tribúnami, na ktorých pribudli bezpečnostné prvky na schodiskách, v priestore striedačiek uložili novú korčuliarsku gumu. Tiež pribudli stoly a pulty pri bufetoch, ktoré doposiaľ chýbali.

Kompletnou rekonštrukciou prešla zberná kanalizácia a toalety pre návštevníkov zimného štadióna. Zrealizované bolo vybúranie celého interiéru toaliet, výmena kanalizačných rozvodov, oprava kanalizácie, doplnili sa revízne šachty, lapač tukov a v celom rozsahu sa vybudoval nový interiér toaliet pre návštevníkov.

„Vymenila sa oceľová konštrukcia a zasklenie za sendvičové panely a okná na odvetranie interiéru v prípade mimoriadnej situácie,“ informovalo mesto na svojom facebooku. V rámci strechy opravili povlakovú krytinu a vymenili okrajové lišty. Podľa mesta práve krajné časti strechy vykazovali defekty, ktoré sa prejavovali v interiéri stavby.