Na nedeľný zápas sa zvyšuje kapacita

HK Poprad prechádza na kombináciu režimov KZ a OTP, vďaka čomu môže prísť na zimný štadión viac divákov.

Lístky na nedeľný zápas proti Novým Zámkom sú už v predaji na stránke predpredaj.sk. Cena vstupenky je 8 euro a detské vstupné do 10 rokov je vo výške 5 euro. Zľavnená vstupenka sa dá zakúpiť iba v pokladni zimného štadióna.

Podujatie je organizované v režime OTP a KZ a to nasledovne:

  • tribúny B1, B2, B3 sú vyhradené pre KOMPLETNE ZAOČKOVANÉ OSOBY podľa vyhlášky ÚVZ SR,
  • tribúny A1, A2, A3 a tiež tribúny C1 a C2 sú vyhradené pre osoby v režime OTP. Prosíme teda účastníkov, aby dodržiavali sedenie vo vyhradenom sektore.

Bude zabezpečené, že každý režim bude mať svoj vlastný vchod na štadión.

Každá vstupenka je viazaná na konkrétne miesto a osobu, kategóriu a nie je možné voľné sedenie. Na zápasy platia permanentné vstupenky, tak ako boli zakúpené.

Prosíme teda účastníkov, aby zobrali na vedomie, že podujatia sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá spĺňa podmienky osoby OTP a kompletne zaočkovanej osoby z vyhlášky ÚVZ SR, a teda že podujatia sa v prípade OTP môže zúčastniť iba plne zaočkovaná osoba, resp. osoba s negatívnym výsledkom RT-PCR testu, prípadne LAMP testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo 48 hodín v prípade antigénového testu, alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID‑19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Nakoľko sa náš okres aktuálne nachádza v červenej farbe COVID automatu, vstup bude umožnený len osobám s nasadeným respirátorom.

Na štadióne budú otvorené všetky bufety. Na tribúne A a B veľký bufet – bude ponúkať všetok sortiment. Malý bufet CA a CB – v ňom sa bude dať zakúpiť čapované pivo, čapovaná kofola, popcorn a nachos, je vyhradený pre OTP režim.