Gól v powerplay pomohol Nitre k výhre
17. marca 2017
ŠTVRŤFINÁLE PLAY OFF VO VEĽKOM ŠTÝLE
19. marca 2017

Organizačné pokyny pred štvrťfinálovými duelmi

Vážení fanúšikovia, vzhľadom na to, že počas play-off zápasov sa predpokladá zvýšený divácky záujem, prosíme vás o dodržiavanie nasledovného.

Včasný príchod na štadión
Odporúčame všetkým fanúšikom včasný príchod na zimný štadión s cieľom predchádzať zdržaniam pri kontrole vstupeniek.

Zákaz hádzania predmetov na ľadovú plochu
Vhadzovanie akýchkoľvek predmetov na ľadovú plochu môže spôsobiť vážne zranenie hráčom a jeho dôsledkom môže byť udelenie trestu domácemu tímu. Žiadame vás, aby ste sa zdržali hádzania čohokoľvek na ľadovú plochu.

Nebezpečenstvo zranenie pukom
Aj napriek prijatým bezpečnostným opatreniam, zoberte prosím na vedomie nebezpečenstvo možných zranení spôsobených náhodne vystreleným pukom z ľadovej plochy do priestorov hľadiska. Buďte ostražití.

Zákaz fajčenia a vnášania pyrotechnických výrobkov
Dovoľujeme si vás upozorniť, že vo všetkých priestoroch arény je prísne zakázané fajčiť. Vnášať na miesto podujatia pyrotechnické výrobky sa zakazuje.

Priestory zimného štadióna sú monitorované kamerovým systémom. Pri akomkoľvek protiprávnom konaní a porušení povinnosti účastníka podujatia využije organizátor svoje oprávnenia. Dôsledkom protiprávneho konania môže byť vyvodenie právnej zodpovednosti za správny delikt alebo priestupok napríklad formou udelenia pokuty. Za trestný čin spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí hrozí trest zákazu účasti na verejných podujatiach.

Žiadame vás o dodržiavanie organizačného poriadku a pokynov organizátorov, členov usporiadateľskej služby (usporiadateľ/security), príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov mestskej polície. Upozorňujeme, že usporiadateľská služba je v odôvodnených prípadoch oprávnená neumožniť vstup na podujatie.

Spoločne veríme, že všetci, ktorí sa zúčastníte play-off zápasov, prídete povzbudzovať svoj tím a vytvoríme tak fantastickú divácku kulisu. Ďakujeme vám.

Brány zimného štadióna sa otvoria o 17:00 hod. Informácie o cenách a predaji vstupeniek nájdete tu.

Facebook komentáre