Parkovanie

Pri zimnom štadióne sú dve rozľahlé parkovacie plochy, ktoré disponujú štyrmi vyhradenými parkovacími miestami pre ZŤP. 

Prístup na parkovisko č. 1 je zo Štefánikovej, resp. zo Športovej ulice. Na druhú parkovaciu plochu je prístup z ulice Kežmarskej.

Vodiči môžu svoje motorové vozidlá oparkovať aj na neďalekých parkoviskách pri AquaCity Poprad alebo NTC Poprad.

Parkovacie miesta sú pre návštevníkov zimného štadióna k dispozícií bezplatne.