Poď na striedačku a buď súčasťou tímu

Pred sezónou prichádza HK Poprad s jednou z viacerých noviniek pre fanúšikov.

Rozcvičku svojho tímu môžete sledovať priamo zo striedačky. Naskytá sa tak výnimočná príležitosť bezprostredného osobného kontaktu s hráčmi a členmi realizačného tímu. Tento jedinečný zážitok si môžete po skončení rozcvičky zvečniť fotografiou s vybraným hráčom.

Záujemcovia, ktorí chcú zažiť predzápasovú rozcvičku zo striedačky, sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese Vasicak@hkpoprad.sk. Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť „striedačka“ a do textu e-mailu uviesť prečo by sme mali vybrať práve vás.

Spomedzi všetkých záujemcov vyžrebujeme na každý zápas 1 fanúšika, ktorý zažije nezabudnuteľný zážitok. Vyžrebovaných fanúšikov budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

UPOZORNENIE
Aj napriek prijatým bezpečnostným opatreniam zoberte prosím na vedomie nebezpečenstvo možných zranení a ohrozenie zdravia spôsobených náhodne vystreleným pukom z ľadovej plochy. Vyžrebovaný fanúšik je pred zápasom povinný svojim podpisom deklarovať prebratie právnej zodpovednosti pri ujme na zdraví a súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez prebratia právnej zodpovednosti nebude fanúšikovi umožnený vstup na striedačku.