Podmienky vstupu na zimný štadión od 01.03.2022

Všetci diváci musia mať počas celého zápasu nasadený respirátor. Zápasy sa uskutočnia v režime Základ.

Zápasu sa môže zúčastniť:

  • každá osoba bez ohľadu na imunitný status.

Športové podujatie je považované za nízkorizikové hromadné podujatie a preto bude k dispozícii 50 % kapacity zimného štadióna.