Pravidlá vyvolávajúce vášne – Uznanie gólu pri situáciách v bránkovisku

Hokej je mimoriadne emotívna hra. Platí to o hráčoch, tréneroch a najmä o fanúšikoch. Búrku nevôle často vyvolajú určité rozhodnutia rozhodcov, s ktorými mnohí nesúhlasia. Nie vždy však ide o ich chybu. Nie je výnimkou, že ich len hráči či diváci dostatočne nepoznajú. Preto sme sa rozhodli pre vás pripraviť sériu článkov, kde vám predstavíme ich podrobnejšie znenia.

V minulom článku sme si vysvetlili, kedy bude udelený trest hráčovi pri kontaktoch s brankárom. Ešte väčšie vášne však spôsobujú situácie okolo uznania či neuznania gólu v súbojoch v bránkovisku. V tomto prípade ide konkréte o pravidlá číslo 185 a 186.

Pravidlo 185 – Brankár a bránkovisko/uznanie gólu

  • Gól sa uzná, ak útočiaci korčuliar je v bránkovisku v momente, keď puk prechádza cez bránkovú čiaru a útočiaci korčuliar nijakým spôsobom nebránil brankárovi zachytiť puk.
  • Ak puk vnikne do bránky v čase, keď bol útočiaci korčuliar v bránkovisku vinou fyzického kontaktu vyvolaného s brániacím korčuliarom, gól sa uzná, pričom výnimkou je situácia, že útočiaci korčuliar mal dostatok času na opustenie bránkoviska.
  • Útočiacemu korčuliarovi nebude uložený nijaký trest, ak mal náhodný kontakt s brankárom mimo jeho bránkoviska, pričom sa obaja snažili získať puk. Ak útočiaci korčuliar dosiahne gól, gól bude uznaný.
  • Gól sa uzná, ak útočiaci korčuliar stojí mimo bránkoviska, ale pre pred brankárom, a bráni mu vo výhľade, pričom s ním nemá nijaký fyzický kontakt, a útočiaci tím dosiahol gól. V tomto prípade však nesmie hráč odvádzať brankárovi pozornosť napríklad tým, že máva pred jeho tvárou hokejkou alebo rukami. Vtedy mu dokonca bude uložený menší trest.

Pravidlo – Brankár a bránkovisko/neuznanie gólu

  • Útočiacemu korčuliarovi, ktorý počas hry spôsobí kontakt v jeho bránkovisku, bude uložený menší trest za nedovolené bránenie v hre. Ak v tom čase útočiaci tím dosiahne gól. Tento gól nebude uznaný.
  • Útočiacemu korčuliarovi, ktorý počas hry spôsobí úmyselný kontakt s brankárom, bude uložený menší trest za nedovolené bránenie v hre. Ak v tom čase útočiaci tím dosiahne gól, tento gól nebude uznaný.
  • Ak útočiaci korčuliar počas hry akýmkoľvek spôsobom natlačí protihráča do jeho vlastného brankára, a ak v tom čase útočiaci tím dosiahne gól, tento gól nebude uznaný.
  • Útočiacemu korčuliarovi, ktorý ma počas hry iný, ako náhodný kontakt s brankárom mimo jeho bránkoviska, bude uložený menší trest za nedovolené bránenie v hre. Ak v tom čase útočiaci tím dosiahne gól, tento gól nebude uznaný.