Oprava deliacich mantinelov a priestorov posilňovne 

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja