Výhercovia súťaže o wellness

HK Poprad v spolupráci s partnermi klubu pripravil pre fanúšikov hokeja a čitateľov bulletinu súťaž. Zapojiť sa do nej mohol každý, kto si zakúpil oficiálny turnajový bulletin vydaný k 75. ročníku Tatranského pohára.

Výhercovia súťaže
1. cena | Fire & Water Wellness & Spa v AquaCity Poprad pre 2 osoby: Andrej Baláž
2. cena | Mountain Wellness Hotel Horizont Resort**** pre 2 osoby: Šimon Malik
3. cena | Nature Wellness Hotel Hills **** pre 2 osoby: Diana Lukáčová

Výhercom srdečne blahoželáme. O spôsobe prevzatia výhry ich budeme informovať e-mailom na adrese uvedenej v súťažnom kupóne. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a veríme, že svoje šťastie skúsia aj nabudúce.

Stránka Aquacity Poprad