Akreditácie

Zástupcovia médií a redakcií na pozície redaktorov, fotografov a kameramanov môžu požiadať o udelenie akreditácie e-mailom na adrese andrassy@hkpoprad.sk.

Žiadateľom o udelenie akreditácie bude odoslaný súhlas držiteľa akreditácie, ktorý je potrebné vyplniť a v návratke poslať späť.

V prípade kladného rozhodnutia o udelení akreditácie bude žiadateľovi oznámený termín výdaja akreditačnej karty.

Viacero žiadostí o udelenie akreditácie na rovnakú pozíciu pre jednu redakciu podlieha rozhodnutiu vedenia HK Poprad. Akreditácia je neprenosná a jej poskytnutie tretím osobám má za následok jej odobratie. HK Poprad si vyhradzuje právo udeliť limitovaný počet novinárskych akreditácii podľa kapacity štadióna.