S účinnosťou od 12.03.2020 bola prevádzka ľadovej plochy zimného štadióna mesta Poprad v sezóne 2019/2020 ukončená.