Nábor detí

Tréneri
Ľubomír Duda, 0911 731 073
Martin Višňovský, 0911 305 103

E-mail
nabor@hkpoprad.sk

Facebook