Prečo hrať hokej

Hokej dieťaťu prospeje nielen po fyzickej ale aj psychickej stránke. Tréningy nebude tráviť len na ľade, nakoľko je dôležitá príprava aj mimo ľadu. Dôraz sa kladie predovšetkým na pestrosť tréningov. O deti sa v našom klube starajú kvalifikovaní tréneri, ktorí behom tréningu využívajú
najmodernejšiu metodiku.

Dieťa si osvojí základy iných kolektívnych a individuálnych športov ako atletika alebo gymnastika. Rozvíjať sa bude jeho osobnostná stránka. Každý malý hokejista sa naučí od prvých chvíľ spolupracovať v kolektíve, prijímať zodpovednosť, rešpektovať pravidlá a plniť rôzne úlohy. Tréning a hry podnietia súťaživosť a deti zistia, že spolupráca v tíme je dôležitá.

Okrem toho všetkého si deti nájdu nové priateľstvá, zažijú veľa zábavy a radosti. „LEPŠIA HOKEJKA V RUKE AKO MOBIL.“