Mediálny tím

Daniel LAŠKODY | brand & social media manager
Lukáš ANDRÁSSY | marketing manager
Rudolf ŠERÝ | chief editor