PARTNERI HK POPRAD

Informácie o právnickej osobe podľa § 81 ods. 1 Zákona o športe
a) názov alebo obchodné meno: 
Hokejový klub Poprad, a. s.
b) adresa sídla: Športová 1397/1, 058 01 Poprad
c) právna forma: akciová spoločnosť
d) identifikačné číslo organizácie:
e) jedinečný identifikátor osoby: