Mladíci si v Prešove vyskúšali diagnostiku trénovanosti

HK Poprad v spolupráci s Diagnostickým centrom Fakulty športu Prešovskej univerzity otestoval na troch nádejných útočníkoch novú metodiku diagnostiky trénovanosti.

Na testoch sa zúčastnili útočníci Filip Mešár, Adam Jevoš a Adrián Valigura. Diagnostiku vypracoval Mgr. Pavol Čech, PhD. z Prešovskej univerzity. Diagnostika sa skladá z piatich fáz s celkovým trvaním do 50 minút na osobu. V prvej fáze sa skontroluje stav somatických ukazovateľov (telesnej výšky a telesnej hmotnosti) spolu s diagnostikou telesnej kompozície zameranej najmä na zistenie tukovej a beztukovej hmoty, útrobného tuku a posúdenie prípadných segmentálnych deficitov zastúpenia svalstva. V druhej fáze sa uskutoční test na posúdenie frekvenčnej rýchlosti dolných končatín, ktorým je možné okrem hodnotenia úrovne rýchlostnej pripravenosti možné odhaliť aj laterálne (stranové) odlišnosti. Tretia fáza hľadá deficity v pripravenosti explozívnej sily dolných končatín, ktorá je z pohľadu výkonu nevyhnutná pri akceleráciách a deceleráciách hráča v priebehu hry. Vo štvrtej fáze sa vykoná test anaeróbnej trénovanosti v maximálnej intenzite. Tento test zodpovedá charakteru a trvaniu zaťaženia priamo v striedaniach pri podávaní športového výkonu v ľadovom hokeji. Posledná fáza je zameraná na posúdenie stability telesného jadra a slúži ako analytický nástroj predchádzania zranení.

„Som rád, že som sa týchto testov mohol zúčastniť. Bola to moja prvá skúsenosť s takouto profesionálnou diagnostikou. V Prešove majú výborné zariadenia s odborníkmi, ktoré využívajú aj najlepší hráči sveta. Takéto testy čakajú hráčov aj pred draftom. Bolo by dobré, keby sa pred každou sezónou robili tieto testy, aby hráč vedel, na čom popracovať a tiež aj pre trénerov, aby vedeli, čo je najlepšie pre hráčov rozvoj,“ povedal o tejto skúsenosti Filip Mešár.

Cieľom HK Poprad je, aby sa profesionálna diagnostika vykonávala pred každou letnou prípravou.