Obsadzujeme pomocné funkcie v boxe časomeračov

HK ŠKP Poprad obsadzuje pozície funkcionárov stretnutia mimo ľadovej plochy – štatistik, zapisovateľ, časomerač, trestomerač. Práce sa vykonávajú počas mládežníckych zápasov HK ŠKP Poprad.

Úlohou funkcionárov je pomoc pri vedení zápasu plnením úloh – vedenie zápisu o stretnutí, meranie času, informovanie hráčov o treste na trestnej lavici a i.

Finančné odmeny podľa Sadzobníka odmien rozhodcov, inštruktorov rozhodcov a funkcionárov mimo ľadovej plochy SZĽH.

V prípade záujmu o pracovnú ponuku nás kontaktujte e-mailom na adrese office@hkpoprad.sk