HK Poprad spúšťa predaj permanentných vstupeniek na hokejovú sezónu 2019/2020.

Predaj permanentiek bude prebiehať v dvoch vlnách. V prvej budú môcť získať sezónne vstupenky ich doterajší majitelia. Druhá bude slúžiť novým záujemcom o permanentné vstupenky. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou nie je možnosť zakúpiť permanentku Standard len na základnú časť. Cena permanentných vstupeniek je výhodnejšia v porovnaní so súčtom cien za individuálne zápasové vstupenky.

Prvá vlna predaja

Slúži pre doterajších držiteľov permanentiek. Záujemcovia si môžu rezervovať permanentky e-mailom na adrese office@hkpoprad.sk spolu s uplatnením predkupného práva a to uvedením presného sektoru, radu a miesta, resp. priloženou fotografiou alebo scanom plastovej karty z minulej sezóny. Rezerváciu je nutné potvrdiť bezprostrednou platbou v hotovosti na sekretariáte HK Poprad v budove Zimného štadióna mesta Poprad na 1. poschodí vo vyhradených termínoch. Platbu je možné rozdeliť na dve splátky. Pri úhrade prvej splátky je nutné uhradiť 100 €, pričom druhá časť musí byť uhradená do 19. 7. 2019. V prípade odstúpenia od zmluvy je prvá splátka nenávratná.

Cenník v 1. vlne

Druhá vlna predaja
Určená je pre nových záujemcov o permanentné vstupenky.

Cenník v 2. vlne

V oboch fázach predaja budú pri zakúpení vystavené doklady, na základe ktorých sa uskutoční výmena za plastové karty a darček. Pri zakúpení permanentnej vstupenky je potrebné vyplniť formulár pre majiteľa obsahujúci súhlas s poskytnutím osobných údajov.

Termíny rezervácii, predaja, výmeny za karty a úhrad druhej splátky

Rezervácie v prvej vlne: 24. 4. – 30. 4. 2019, e-mailom na adrese office@hkpoprad.sk spolu s fotografiou/scanom plastovej karty z minulej sezóny alebo v pracovné dni v čase od 9:00 do 17:00 hod. na sekretariáte klubu spolu s preukázaním sa plastovou kartou .

Prvá vlna predaja: 30. 4. – 17. 5. 2019 v pracovné dni v čase od 9:00 do 17:00 hod. na sekretariáte klubu.

Druhá vlna predaja: 3. 6. – 14. 6. 2019 v pracovné dni v čase od 9:00 do 17:00 hod. na sekretariáte klubu.

Úhrada druhej splátky: 18. 7. – 19. 7. 2019 v pracovné dni v čase od 8:00 do 18:00 hod. na sekretariáte klubu.

Výmena dokladov za plastové karty a darček: 29. 7. – 31. 7. v pracovné dni v čase od 9:00 do 17:00 hod. na sekretariáte klubu.

VYSVETLIVKY CENOVÝCH KATEGÓRII:

PREMIUM

  • Domáce prípravné zápasy HK Poprad pred sezónou 2019/2020,
  • Zápasy na 72. ročníku turnaja o Tatranský pohár,
  • Domáce zápasy HK Poprad v základnej časti Tipsport Ligy 2019/2020,
  • Zápasy HK Poprad v kvalifikácii o play-off, v play-off resp. play-out Tipsport Ligy 2019/2020.

VIP – Permanentná vstupenka PREMIUM so sedením na VIP tribúne v sektore B1 s čalúnenými sedadlami a vstupom do VIP priestorov zahŕňajúcim jednoduchý catering. Počet permanentných vstupeniek VIP je limitovaný.

ŤZP – Platí pre osoby ŤZP, ktoré sú povinné preukázať sa pri kúpe permanentnej vstupenky platným preukazom ŤZP, ŤZP-s a preukazom totožnosti alebo cestovným pasom.

SENIORI – Platí pre osoby staršie ako 60 rokov, ktoré sú povinné preukázať sa pri kúpe permanentnej vstupenky platným preukazom totožnosti alebo cestovným pasom.

ŠTUDENTI – Cenová kategória študenti (žiaci) platí pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a vysokých škôl dennej formy štúdia. Žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl si môžu na základe potvrdenia o návšteve školy alebo preukázania sa ISIC-om zakúpiť permanentnú vstupenku tejto kategórie.

ZĽAVOVÝ PROGRAM
Majitelia permanentných vstupeniek kategórie PREMIUM a VIP získavajú u partnerov HK Poprad množstvo zliav a akcií na produkty a služby až do výšky 30%. Zľavy si možno s predložením permanentnej vstupenky uplatniť u partnera. Zoznam partnerov bude predstavený v čase výmeny dokladov za karty.