Spúšťame akreditačný proces na novú sezónu Tipos extraligy a Tipos Slovenskej hokejovej ligy

Akreditácie na extraligové a prvoligové zápasy v sezóne 2023/24 pre jednotlivé redakcie, novinárov, fotografov a kameramanov si môžu zástupcovia médií rezervovať e-mailom od 19. septembra 2023.

Zástupcovia médií a redakcií na pozície redaktorov, fotografov a kameramanov môžu požiadať o udelenie akreditácie e-mailom na adrese andrassy@hkpoprad.sk.

Žiadateľom o udelenie akreditácie bude odoslaný súhlas držiteľa akreditácie, ktorý je potrebné vyplniť a v návratke poslať späť. V prípade kladného rozhodnutia o udelení akreditácie bude žiadateľovi oznámený termín výdaja akreditačnej karty.

Viacero žiadostí o udelenie akreditácie na rovnakú pozíciu pre jednu redakciu podlieha rozhodnutiu vedenia HK Poprad. Akreditácia je neprenosná a jej poskytnutie tretím osobám má za následok jej odobratie. HK Poprad si vyhradzuje právo udeliť limitovaný počet novinárskych akreditácii podľa kapacity štadióna.

Akreditácia oprávňuje jej držiteľa na vstup na Zimný štadión mesta Poprad počas domácich zápasov HK Poprad a AquaCity Pikes cez určený vchod a taktiež na vstup do vyhradených priestorov, ktorými sú najmä press centrum, mix zóna, vyhradené miesta v hľadisku a okolie mantinelov.

Akreditovaná osoba, ktorá sa akredituje na funkciu fotografa, obdrží spolu s akreditáciou vestu s príslušným číslom akreditácie, na základe ktorej bude akreditovanej osobe umožnený pohyb v okolí ľadovej plochy. Ostatným akreditovaným osobám, ktoré sa akreditujú na iné funkcie, nebude počas zápasu umožnený pohyb v okolí ľadovej plochy s výnimkou redaktorov zabezpečujúcich priamy televízny prenos.