HK Poprad sa zapojil do Dňa Zeme

Za všetky zlomené hokejky v roku 2024 vysadili hokejisti 200 stromčekov.

Deň Zeme každoročne pripadá na 22. apríl. Ide o 54. ročník, kedy ľudia z celého sveta zapájajú do rôznych aktivít v oblasti ekológie. Cieľom je zvýšiť povedomie o environmentálnych problémoch ako sú zmena klímy, znečistenie ovzdušia, ochrana divočiny a ohrozených druhov, podpora ekologických a udržateľných aktivít.

Hokejisti HK Poprad sa pravidelne zúčastňujú inkluzívnych, charitatívnych a verejnoprospešných podujatí. Dnešok nebol výnimkou. Trojica Peter Kundrik, Peter Bjalončík a Oldrich Kotvan vysadili dokopy 200 sadeníc smrekovcov opadavých a borovíc lesných na pozemkoch Mesta Poprad v správe Mestských lesov, s. r. o., Poprad.

Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné. Preto je potrebné venovať sa otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť poklady Zeme pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na našej planéte.