Podmienky účasti fanúšikov na finálových zápasoch

HK Poprad oznamuje podmienky pre vstup fanúšikov na úvodné dva domáce finálové zápasy.

1. Fanúšik si môže zakúpiť maximálne 1 vstupenku, ktorá podlieha registrácii na webe predpredaj.sk. Vstupenka je na oba zápasy, je neprenosná a bude potrebné vyplniť pri registrácii aj zdravotný dotazník a súhlas s poskytnutím osobných údajov.
2. Cena vstupenky bude závisieť od sektoru a bude stáť 70 € (tribúna C) a 80 € (tribúny A a B) na dvojzápas a predaj sa spustí v piatok 30. apríla o 10.00 h.
3. V sobotu 1. mája medzi 8.00 – 13.00 h sa fanúšik dostaví do MOM HK Poprad po sadu kloktacieho PCR testu. Musí sa preukázať dokladom totožnosti. Tento test je zadarmo.
4. Fanúšik si doma podľa návodu spraví kloktací test. Upozorňujeme, že laboratórium vie zistiť nesprávny postup pri kloktacom teste a vtedy bude vstupenka zablokovaná. Vzorku odovzdá v MOM HK Poprad v sobotu 1. mája od 8.15 do 18.00 h alebo v nedeľu 2. mája od 7.30 do 9.15 h. Zároveň je povinný si zabezpečiť v deň zápasu aj antigénový test. V deň zápasu bude MOM HK Poprad otvorená iba do 17:30 h.
5. Fanúšikom bude oznámený iba pozitívny výsledok PCR testu. V takomto prípade bude ich vstupenka zablokovaná a na zápas sa nedostanú. Nebude im vrátená ani platba za danú vstupenku. Zároveň budú údaje o pozitívnom teste oznámené aj miestnemu RÚVZ za účelom kontroly následnej karantény.
6. Na zápas sa fanúšikovia nedostanú ani v prípade pozitívneho antigénového testu. Výsledok negatívneho testu budú musieť preukázať pri vchode na zimný štadión. Pred vstupom na zápas musia tiež overiť svoju identitu relevantným dokladom totožnosti (OP, VP, CP).
7. Fanúšik bude musieť absolvovať antigénový test aj pred druhým domácim finálovým zápasom.
8. V ôsmy deň od prvého PCR testu je fanúšik povinný absolvovať kontrolný PCR kloktací test. Čas prevzatia a odovzdania vzorky bude oznámený neskôr. Aj tento test je zadarmo.
9. Fanúšik musí mať počas celého pobytu na zimnom štadióne nasadený FFP2 respirátor. Bude zakázané jesť a piť počas celého pobytu fanúšika na štadióne.
10. Fanúšik môže opustiť tribúnu iba za účelom návštevy toalety.
11. Ak fanúšik opustí priestor zimného štadióna, nebude mu umožnený návrat.

Chápeme, že tieto podmienky sú nastavené prísne, ale iba vďaka ich splneniu dokážeme zabezpečiť návrat fanúšikov na zimný štadión a vychutnať si ich podporu a povzbudzovanie počas finálových zápasov.

Patróni, ktorí podporujú klub zakúpeným členstvom na Patreone, dostanú šancu na prednostný nákup 1 vstupenky. Toto právo majú patróni, ktorí si zakúpili členstvo pred vydaním tohto článku. Uplatniť prednostné právo musia zaslaním e-mailu na andrassy@hkpoprad.sk do stredy 28. apríla 23:59. E-mail musia zaslať z e-mailovej adresy, ktorou sa zaregistrovali na Patreone a musia v ňom uviesť tieto povinné informácie:

meno a priezvisko; dátum narodenia; telefónne číslo; vek; pohlavie (žena/muž); prekonané ochorenie COVID-19 za posledných 6 mesiacov (áno/nie); očkovanie na COVID-19 aspoň 1. dávkou pred viac ako 14-timi dňami (áno/nie); výsledok Ag testu (pozit/negat/neurčitý/nerobený); výsledok PCR testu (pozit/negat/neurčitý/nerobený); výsledok LAMP testu (pozit/negat/neurčitý/nerobený). Pri výsledkoch testov uveďte posledne známu skutočnosť.

Patróni následne dostanú odpoveď, že ich právo bolo využité a neskôr dostanú inštrukcie, ako ďalej postupovať.

HK Poprad si vyhradzuje právo na zmenu uvedených podmienok v závislosti od prípadných zmien vo vyhláške ÚVZ.

Sumár pre fanúšikov:

  • fanúšik si môže do košíka na predpredaj.sk vložiť iba jednu vstupenku
  • vstupenka je na oba zápasy
  • vstupenka je neprenosná a viazaná k PCR testu
  • všetky testy sú zadarmo
  • vždy sa musíte preukázať dokladom totožnosti
  • v deň každého zápasu si potrebujete spraviť aj antigénový test
  • celý čas musíte ostať na tribúne, povolený je odchod iba na toaletu