Pravidlá vyvolávajúce vášne – Zakázané uvoľnenie/hybridné

Hokej je mimoriadne emotívna hra. Platí to o hráčoch, tréneroch a najmä o fanúšikoch. Búrku nevôle často vyvolajú určité rozhodnutia rozhodcov, s ktorými mnohí nesúhlasia. Nie vždy však ide o ich chybu. Nie je výnimkou, že ich len hráči či diváci dostatočne nepoznajú. Preto sme sa rozhodli pre vás pripraviť sériu článkov, kde vám predstavíme ich podrobnejšie znenia.

Veľkú revolúciu v pravidlách priniesli zmeny pravidiel pri zakázanom uvoľnení. Pred časom totiž vznikol aj hybridný icing, na ktorý si doteraz zvykajú diváci a dokonca aj hráči. Dôvodom polemík a búrky nevôle pri rozhodnutiach rozhodcov je množstvo nových situácií, kedy sa zakázané uvoľnenie momentálne nepíska, prípadne naopak sa avizuje skôr. Dokonca o tom musí rozhodnúť sám rozhodca podľa svojej mienky v mikrosekundách. My sme pre vás preto pripravili znenie všetkých pravidiel, ktoré vám pomôžu pochopiť hybridné zakázané uvoľnenie.

  • Ak hráč tímu, ktorý má na ľadovej ploche rovnaký alebo väčší počet hráčov ako tím súpera, vystrelí alebo usmerní puk (hokejkou, rukavicou, korčuľou, telom) zo svojej polovice ľadovej plochy za bránkovú čiaru tímu súpera (nie medzi bránkovými žŕdkami), vrátane odrazu od mantinelu alebo ochranného skla, pričom sa puku na útočnej polovici ľadovej plochy nedotkne nijaký korčuliar ani z jedného tímu, spôsobí zakázané uvoľnenie.
  • Podľa pravidla o hybridnom zakázanom uvoľnení sú potrebné dve rozhodnutia čiarového rozhodcu. Najskôr musí rozhodnúť, či puk vystrelený hráčom z vlastnej polovice ľadovej plochy prejde cez bránkovú čiaru v jeho útočnom pásme (nie medzi bránkovými žŕdkami). Potom musí posúdiť, či sa ako prvý dotkne puku útočiaci alebo brániaci korčuliar.
  • Toto druhé rozhodnutie musí čiarový rozhodca urobiť najneskôr do okamihu, keď prvý z korčuliarov dosiahne v koncovom pásme úroveň bodov na vhadzovanie puku, aj keď rozhodnúť môže aj skôr. Určujúcim faktorom pre toto rozhodnutie sú korčule korčuliarov.
  • V prípade, že puk je vystrelený tak, že sa okolo mantinelu pohybuje späť smerom k strednej červenej čiare, čiarový rozhodca musí rozhodnúť, ktorý korčuliar by sa dotkol puku ako prvý. V tomto prípade nie sú určujúcim faktorom body na vhadzovanie puku v koncovom pásme, ale iba puk samotný.
  • Ak za vystreleným pukom nekorčuľuje nijaký útočiaci korčuliar, hra nebude prerušená pre zakázané uvoľnenie, kým brániaci korčuliar neprejde cez svoju obrannú modrú čiaru a zároveň kým puk neprejde cez bránkovú čiaru (nie medzi bránkovými žŕdkami).
  • Hra sa preruší pre zakázané uvoľnenie, ak korčuliarsky súboj o puk je tak vyrovnaný, že nie je možné určiť, ktorý korčuliar z ktorého tímu by sa dotkol puku ako prvý.
  • Ak pre zakázané uvoľnenie bola prerušená hra, musia sa prísne dodržať pravidlá o dovolenom fyzickom kontakte.
  • Ak bolo zakázané uvoľnenie zrušené, pretože útočiaci korčuliar získal pozičnú výhodu, potom korčuliari musia dodržať pravidlá, ktoré sa týkajú fyzického kontaktu.