O prvom víťazstve v príprave rozhodol v nájazdoch Svitana
9. augusta 2018
Lotyšský reprezentant Arturs Salija hráčom HK Poprad
12. augusta 2018

Akreditácie pre zástupcov médií

Akreditácie na prípravné zápasy, Tatranský pohár, Vyšehradský pohár a domáce tipsportligové zápasy HK Poprad v sezóne 2018/19 pre jednotlivé redakcie, novinárov, fotografov a kameramanov si môžu zástupcovia médií rezervovať e-mailom od 10. augusta 2018. Akreditácie sa po akceptovanej žiadosti budú vydávať od 13. augusta 2018 na základe predloženého novinárskeho preukazu. Vydávanie akreditácií počas zápasu nebude možné. Prosíme o rešpektovanie termínov dohodnutých e-mailovou komunikáciou. 

Akreditácia oprávňuje jej držiteľa na vstup na Zimný štadión mesta Poprad počas domácich zápasov HK Poprad a zápasov Tatranského pohára cez určený vchod a taktiež na vstup do vyhradených priestorov, ktorými sú najmä press centrum, mix zóna, vyhradené miesta v hľadisku a okolie mantinelov.

Žiadatelia o udelenie akreditácie musia v e-mailovej žiadosti uviesť svoje celé meno a priezvisko, telefónny a e-mailový kontakt, názov a sídlo média ktoré zastupujú a svoju funkciu. Akreditácia je neprenosná a jej poskytnutie tretím osobám má za následok jej odobratie.

Akreditovaná osoba, ktorá sa akredituje na funkciu fotografa, obdrží spolu s akreditáciou vestu s príslušným číslom akreditácie, na základe ktorej bude akreditovanej osobe umožnený pohyb v okolí ľadovej plochy. Ostatným akreditovaným osobám, ktoré sa akreditujú na iné funkcie, nebude počas zápasov umožnený pohyb v okolí ľadovej plochy. Viacero žiadostí o udelenie akreditácie na rovnakú funkciu (fotograf) pre jednu redakciu podlieha rozhodnutiu vedenia HK Poprad.

Prosíme záujemcov o udelenie akreditácie, aby žiadosť adresovali e-mailom na adresu muranicova@hkpoprad.sk. Záujemcom bude oznámená odpoveď na žiadosť a prípadný možný termín prevzatia akreditácie.

Facebook komentáre