Doplnková dôchodková spoločnosť Stabilita sa stala partnerom HK Poprad

HK Poprad vstúpil do sezóny posilnený o nového partnera. Stala sa ním STABILITA, d.d.s., a.s.

Keď sa prvýkrát v živote postavíme na korčule, jediné, o čo sa snažíme, je udržať stabilitu.

Podobná túžba nás sprevádza po celý život. Hľadáme istotu, rovnováhu, bezpečie. Vo vzťahoch, v rodine, na pracovisku… Jednoducho, v každej etape života potrebujeme STABILITU.

Takto výstižne a sympaticky odštartoval spoluprácu s HK Poprad generálny riaditeľ Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., JUDr. Marián Melichárek.

STABILITA, d.d.s., a.s., je akciovou spoločnosťou, ktorá na trh dobrovoľného dôchodkového sporenia vstúpila ako jedna z prvých, a to ešte pred 25 – timi rokmi. Jej pôvodnými zakladateľmi boli veľké zamestnávateľské subjekty, ktoré nový produkt doplnkového dôchodkového sporenia pomáhali uviesť do života ako modernú, funkčnú a efektívnu súčasť sociálneho programu zamestnávateľov. Súčasnými akcionármi spoločnosti sú Železnice Slovenskej republiky a IAD Investments, správ.  spol. a.s. . STABILITA ponúka výlučne produkt doplnkového dôchodkového sporenia, ktorý je u nás bežne označovaný ako „tretí pilier“ dôchodkového systému. Predstavuje dobrovoľné  sporenie na osobný účet, na ktorý okrem príspevkov zamestnanca môže každý mesiac prispievať a jeho zamestnávateľ a o efektívne zhodnotenie sa v priebehu sporenia postará samotná doplnková dôchodková spoločnosť. Produkt je štátom regulovaný, podporovaný a daňovo zvýhodnený.

Viac informácii Vám radi poskytneme na bezplatnej infolinke 0800 11 76 76 a všetko podstatné a dôležité nájdete aj na našej stránke www.stabilita.sk

Obyvateľom Popradu a okolia je k dispozícii aj kontaktné Klientske centrum na Alžbetinej 22 priamo v Poprade.