HK Poprad sa dohodol na pokračovaní spolupráce s DDS STABILITA

V období medzi sezónami si klub nepoisťuje len služby hráčov, ale aj partnerov. Organizácii Kamzíkov pomôže napĺňať ciele v novom ročníku opäť aj STABILITA, d.d.s., a.s..

Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA podporuje rôzne projekty a aktivity, najmä športové a kultúrne. Do popradského hokeja vstúpila už v ostatnej sezóne. „Stabilita sa dlhé roky snaží v rámci svojich reklamných aktivít podporovať šport, kultúru, a aj keď o tom často nehovoríme, ide aj o“ sociálne projekty,“ prezrádza generálny riaditeľ spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., JUDr. Marián Melichárek. Svoje portfólio spoluprác sústreďuje na východnom Slovensku, kde spoločnosť sídli. „Vnímame to tak, že sme jedna z mála celoslovenských finančných  inštitúcií, ak nie jediná, ktorá má sídlo na východe Slovenska. Zdravý lokálpatriotizmus považujeme za niečo prirodzené. Aj tu chcú ľudia poznať kvalitnú kultúru, tešiť sa z úspechov športových klubov, aj tú rastú talenty, ktoré potrebujú pomôcť.

Dôvody spolupráce s popradským hokejom pomenoval jasne: „Podpora športu a kultúry v rámci reklamného partnerstva nám zabezpečuje to, že sme viditeľní, ľudia si naše logo ihneď spájajú s finančnou inštitúciou, možno aj s bojovnosťou, životaschopnosťou a snahou patriť k tomu najlepšiemu“, pokračuje Melichárek. „My pôsobíme na trhu už 26 rokov, HK Poprad je taktiež tradičný klub ktorý vychoval množstvo hráčov, reprezentantov aj svetových hráčov, tak preto sme sa rozhodli, že spojíme tradíciu kvalitného hokeja s lokálpatriotizmom a dobrou symbiózou. Aby z toho mohol profitovať jeden aj druhý partner“.

HK Poprad sa bude môcť o partnerstvo oprieť aj v novom ročníku. Premiérová sezóna bola pre obe strany prospešná. Očakáva sa jej gradácia. „Nikdy sme neriešili partnerstvo na jeden rok. Stále, keď sa rozhodneme vstúpiť do takého partnerstva, tak je to z dlhodobého hľadiska. Len dlhodobý časový horizont prináša efekt, ktorý je prospešný pre nás v tom smere, že sme vnímaný a divák, ktorý príde alebo vidí v televízii logo našej spoločnosti, dostane impulz a začne sa o nás zaujímať,“ tvrdí generálny riaditeľ. „Nedá sa povedať, že prvý rok spolupráce priniesol okamžitý efekt, ale práve  preto sa snažíme uzatvárať partnerstvá na dlhší čas a veríme, že postupne sa toto spojenie ešte viac upevní a dostane do povedomia širokej verejnosti, aby to prinieslo želateľný efekt,“ uzatvára predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.

Nadšenie z predĺženia spolupráce neskrýval ani riaditeľ popradského klubu. „Som rád, že sme predĺžili spoluprácu so STABILITOU a aj vďaka nej bude náš klub opäť o čosi stabilnejší. Chcel by som povedať, že jednania s vedením boli rýchle, korektné a som rád, že sme našli opäť spoločnú reč. Máme radi dlhodobé partnerstvá. Tešíme sa, že sa naše značky spojili. Doplnková dôchodková spoločnosť Stabilita je veľká spoločnosť s dobrým vedením a perspektívou pre nás do budúcna. Bude sa radiť medzi jedných z našich hlavných partnerov. Spoločne veríme v dobré športové úspechy. Za HK Poprad ďakujem,“ uviedol Ľudovít Jurinyi. Radosť z partnerstva má aj člen predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti Ing. Viliam Markócsy. Ako Popradčan má ku klubu bližší vzťah. „Zo spolupráce som potešený dvakrát. Som rodák z Popradu, a naša rodina je tradičná – popradská. Bratranci sa venovali hokeju, jeden z nich aj v pozícii trénera. Aj kvôli týmto faktorom som veľmi vďačný za spoluprácu a verím v dobré výsledky, pretože s tým do toho vstupujeme. Každý rok veríme, že nám vedenie aj hráči prinesú finále,“ hovorí Markócsy.