Pravidlá vyvolávajúce vášne – Nedovolené bránenie v hre brankárovi
14. apríla 2020
Kamzíci v netradičných ligách – Miroslav Štefanka (Južná Kórea)
16. apríla 2020

Hokejová škola s Kamkom

HK Poprad pripravil pre najmladšiu skupinu fanúšikov niekoľko zábavných úloh zameraných na rozvoj schopností a vedomostí. Úlohy sú z rôznych vzdelávacích oblastí príbuzných vyučovacím predmetom 2. – 4. ročníka základných škôl. Ich cieľom nie je nahradiť učebný plán, ale hravou formou spojiť hokej a vzdelávanie.

Po dobu 7 týždňov bude každý pondelok publikovaná na webstránke www.hkpoprad.sk jedna úloha. Časový interval vypracovania úlohy je maximálne 10 minút.

Podľa možností odporúčame vytlačiť súbor s úlohami a vypracovať ich priamo do predlohy. Pokiaľ nemáte k dispozícii tlačiareň, úlohy vypracujte na samostatný papier. Ak sa dieťaťu podarí spraviť všetky úlohy, pošlite nám ich sken alebo fotografie na e-mailovú adresu Laskody@hkpoprad.sk. Maskot Kamko následne vystaví všetkým úspešným žiakom vysvedčenie.

Facebook komentáre