Pod Tatrami bude pôsobiť Simon Karlsson
25. júna 2018
Kamzíci si obujú kopačky
26. júna 2018

Najšportovejšou školou mesta Poprad je ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote

Školský rok 2017/18 sa blíži k svojmu záveru a nastáva čas bilancovania doterajších výsledkov. My vám prinášame bilanciu, ktorú dosiahla ZŠ s MŠ Vagonárska v Spišskej Sobotu aj vďaka žiakom športových hokejových tried.

V športových súťažiach v rámci mesta Poprad sa Sobotčania stali víťazmi a získali titul “Najšportovejšia škola mesta Poprad”. Od zavedenia súťaže od roku 2002 sa z tohto titulu tešili štyrikrát, naposledy v roku 2011/2012, ostatné roky im patrila druhá priečka. V bodovaní sa započítavalo 33 súťaží v 23 športoch.

Krásne výsledok priniesol aj tzv. „monitor“. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika sa žiaci ZŠ na Vagonárskej ulici umiestnili medzi popradskými školami hneď na druhom mieste a to za ZŠ s MŠ Francisciho. Zo slovenského jazyka boli 4,8%-ami nad celoslovenským priemerom a z matematiky až 16,3%-ami nad celoslovenským priemerom.

Školákom sa počas roka darilo aj vo vedomostných súťažiach a olympiádach v rámci mesta Poprad, v ktorých sa umiestnili na piatom mieste.

 

Facebook komentáre