Navštívili sme letnú prípravu tretieho a štvrtého ročníka HK ŠKP Poprad
24. júna 2019
Kamzíci Svitana a Olejník o svojej zlatej hokejbalovej kariére
25. júna 2019

Navštívili sme letnú prípravu predprípravky HK ŠKP Poprad

Možno vás prekvapí táto informácia, no prípravu na suchu absolvuje aj kategória, ktorú tvoria aj hráči predškolského veku. Ľubomír Duda so svojim asistentom Martinom Višňovským momentálne zaberajú v Spišskej Sobote s 0. až 2. ročníkom.

Dvojica trénerov dostala za úlohu hokejovo či osobnostne viesť veľmi zaujímavé ročníky budúcich hokejistov. A práve s hlavným lodivodom Ľubomírom Dudom sme sa porozprávali o tom, z čoho pozostáva príprava na suchu u predprípravky. “V tejto kategórii sa bavíme o deťoch od 5 do 8 rokov, kde sa počtovo momentálne pohybujeme na úrovni 70 až 80 adeptov na post hokejistu. Predprípravke sme sa začali venovať v rámci letnej prípravy už pred pár rokmi. Tréningy máme dvakrát do týždňa. V prvom rade ide o to, aby sa spoznali a zistili, čo je to vlastne kolektív. Musia poznať aj svoje mená a oťukať sa spoločne aj mimo ľadovej plochy.”

Pri tak nízkom veku chlapcov sa ešte nedá veľmi baviť o silovej či kondičnej zložke tréningov. Skôr ide o formovanie ich osobností a spoločenských návykov. “Hlavným cieľom našej prípravy je naučiť ich organizácii tréningov. Takto budú chápať základným povelom, čo využijeme v zime na ľade. Mali by mať vžitý určitý systém, vďaka ktorému budú vedieť pracovať v ďalšej fáze sezóny. To uľahčí prácu nám trénerom a v neposlednom rade budú lepšie zvládať tréningový proces v budúcnosti. Tréningová jednotka naberá úplne iný rozmer v prípade, ak chlapci vedia čo majú robiť, na ktorú stranu sa postaviť a jednoducho pochopia základné povely a aj ich akceptujú. U nich je niekedy problém rozoznať aj pravú a ľavú ruku.”

Ani pri tejto kategórii sa nejedná o prípravu rozdelenú na konkrétne bloky. Všetko prebieha v podobe hier, počas ktorých sa musia naučiť riadiť konkrétnymi pravidlami. Navyše ide o veľmi cenné získanie kolektívneho zmýšľania. “Tréningy sú riešené hravou formou. V prípade futbalu, hokeja a iných športov existujú určité pravidlá, ktorých sa musia držať. Toto sa im pomaly vštepuje do hláv, že bez nich to ani v hre nefunguje. Popri naučeniu sa úplne základných technických vecí, kde môžeme zaradiť správne prevedenie behu či skoku, ide o pochopenie dôležitosti rešpektu k súperovi, skromného pracovania na sebe a kolektíve a vyvarovania sa zlomyselného správania sa. Takto u nich eliminujeme problémy v kolektíve.”

Aj v slovách trénera Dudu cítiť, že nejde čisto len o hokejovú prípravu. Získanie správnych návykov v kolektíve a správaní sa vôbec v tak mladom veku je na nezaplatenie. Každé dieťa je však iné, s čím treba počítať. “Na chlapcov sa tie maličkosti lepia. Teší to nás trénerov či rodičov. Veď čo môže byť krajšie ako dať základy najmladšej generácii do športu a hlavne života. Hravou formou u nich prebudíme rešpekt a kamarátstva. Na druhej strane by nemala chýbať súťaživosť a chuť zvíťaziť. To však musia dosiahnuť vďaka určitým pravidlám a dobrému správaniu. Nájdu sa deti, ktoré majú problém s disciplínou či rešpektom voči kamarátom. Hokej je kolektívny šport a to sa musia naučiť. Keď pochopia, že len kolektív im prinesie víťazstvo a radosť, bude to veľký pokrok a cesta k úspechom.”

Facebook komentáre