Rok 2016 v HK Poprad – 1. časť
31. decembra 2016
Emil Bagin už nebude pokračovať v Poprade
1. januára 2017

PF 2017

HK Poprad ďakuje fanúšikom, partnerom a spolupracovníkom za priazeň, ktorú ste nám počas posledných dvanástich mesiacov prejavovali a prajeme Vám úspešný vstup do nového roka 2017.

Facebook komentáre