Pravidlá vyvolávajúce vášne – Veľa hráčov

Hokej je mimoriadne emotívna hra. Platí to o hráčoch, tréneroch a najmä o fanúšikoch. Búrku nevôle často vyvolajú určité rozhodnutia rozhodcov, s ktorými mnohí nesúhlasia. Nie vždy však ide o ich chybu. Nie je výnimkou, že ich len hráči či diváci dostatočne nepoznajú. Preto sme sa rozhodli pre vás pripraviť sériu článkov, kde vám predstavíme ich podrobnejšie znenia.

Veľmi nejasné situácie nastávajú aj pri striedaniach tímov. Povedzme si pravdu, nezakričíme si počas zápasu aspoň raz z tribúny „šiesti!“? A práve o tomto priestupku hovorí pravidlo č. 166 – Veľa hráčov.

DEFINÍCIA: Tím smie mať na ľadovej ploche maximálne jedného brankára a piatich korčuliarov alebo šiestich korčuliarov. Ak má tím na hracej ploche o jedného alebo viacerých korčuliarov viac, ako je dovolené, bude tomuto tímu uložený menší trest pre hráčsku lavicu za veľa hráčov na ľadovej ploche.

I. Hráč vstupujúci na ľadovú plochu musí počkať, až odchádzajúci hráč je vo vzdialenosti od svojej hráčskej lavice menej ako 1,5 m.

II. Striedanie hráčov počas hry a počas prerušenia hry je dovolené iba pri svojej hráčskej lavici. Striedanie hráčov z ľadovej plochy iným vchodom alebo východom nie je dovolené, a preto tomuto tímu bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu za veľa hráčov na ľadovej ploche.

III. Tímu, ktorý má na ľadovej ploche viac, ako je dovolený počet hráčov počas hry, bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu za veľa hráčov na ľadovej ploche.

IV. Menší trest pre hráčsku lavicu za veľa hráčov na ľadovej ploche bude uložený tímu, ktorého hráč prichádzajúci na ľadovú plochu počas hry alebo hráč opúšťajúci ľadovú plochu, hrá s pukom, má kontakt s protihráčom alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa zapojí do hry v čase, keď prichádzajúci aj odchádzajúci hráč sú na ľadovej ploche v zóne 1,5 m od svojej hráčskej lavice.

V. Trest za veľa hráčov na ľadovej ploche sa neuloží, ak striedanie hráčov prebieha počas hry a (1) striedajúci hráči sú v zóne 1,5 m od mantinelu pred svojou hráčskou lavicou a (2) striedajúci hráči nie sú akýmkoľvek spôsobom zapojení do prebiehajúcej hry.

VI. Menší trest pre hráčsku lavicu za veľa hráčov na ľadovej ploche musí odpykať korčuliar, ktorý bol na ľadovej ploche v čase prerušenia hry.