Pravidlá vyvolávajúce vášne – Zlomená hokejka/Pokračovanie v hre – Výmena

Hokej je mimoriadne emotívna hra. Platí to o hráčoch, tréneroch a najmä o fanúšikoch. Búrku nevôle často vyvolajú určité rozhodnutia rozhodcov, s ktorými mnohí nesúhlasia. Nie vždy však ide o ich chybu. Nie je výnimkou, že ich len hráči či diváci dostatočne nepoznajú. Preto sme sa rozhodli pre vás pripraviť sériu článkov, kde vám predstavíme ich podrobnejšie znenia.

Hokejka je neodmysliteľnou súčasťou hokeja od jeho počiatkov. Aj keď táto výstroj prešla za viac ako 100 rokov obrovským progresom, stále ich dokáže hráč zlomiť za sezónu aj viac ako desať. Pred pár rokmi sa však upravili pravidlá aj ohľadom týchto situácií. Kedy môže hráč hokejku vymeniť resp. s ňou dohrať bez toho, aby mu bol uložený trest, o tom hovorí pravidlo 120.

DEFINÍCIA: Hokejka, ktorá nie je neporušená, má zlomenú čepeľ alebo rúčku, alebo je už ináč poškodená, sa považuje za zlomenú, a preto nedovolenú.

I. Hráč musí okamžite pustiť zlomenú hokejku na ľadovú plochu. Ak zasiahne do hry so zlomenou hokejkou, bude mu uložený menší trest.

II. Korčuliarovi, ktorý počas hry používa brankársku hokejku, bude uložený menší trest.

III. Hráč, ktorému sa zlomila hokejka, nesmie prijať hokejku hodenú na ľadovú plochu z hráčskej lavice alebo od diváka. Musí prijať hokejku zo svojej hráčskej lavice výmenou „z ruky do ruky“. Spoluhráčovi, ktorý hokejku hodí,posunie po ľadovej ploche, vystrelí, bude uložený menší trest. Neidentifikovateľný spoluhráč, ktorý hokejku hodí, posunie po ľadovej ploche, vystrelí, spôsobí, že jeho tímu bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu. Hráčovi, ktorý prijal hokejku, nebude uložený nijaký trest.

IV. Hráč, ktorému sa zlomila hokejka, môže ihneď prijať hokejku od spoluhráča na ľadovej ploche. Táto výmena sa však musí uskutočniť „z ruky do ruky“. Spoluhráč, ktorý hokejku hodí, posunie po ľadovej ploche, vystrelí, spôsobí, že jeho tímu bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu. Hráčovi, ktorý prijal hokejku, nebude uložený nijaký trest.

V. Korčuliar nikdy nesmie vziať hokejku protihráča: (1) protihráčovi na ľadovej ploche, ktorý drží svoju hokejku alebo mu spadla na ľadovú plochu; (2) protihráčovi, ktorý sedí na svojej hráčskej lavici; (3) zo stojana hokejok na
hráčskej lavici súperovho tímu. Za porušenie tohto pravidla sa uloží menší trest

VI. Korčuliarovi, ktorý sa zapojí do hry počas toho, ako nesie náhradnú hokejku korčuliarovi alebo brankárovi, bude uložený menší trest.

VII. Hráčovi, ktorý počas hry prijme hokejku od svojho spoluhráča z trestnej lavice, bude uložený menší trest.

VIII. Korčuliar, ktorý nemá v rukách korčuliarsku hokejku, sa môže zúčastniť hry.

Situácia v hre 1: Korčuliar tímu A zdvihne hokejku, ktorá bola hodená na ľadovú plochu z hráčskej lavice tímu B a bola určená korčuliarovi tímu B. Menší trest bude uložený hráčovi tímu A, prípadne hráčovi tímu B. Ak hráč tímu B je neidentifikovateľný, tímu B bude uložený menší trest pre hráčsku lavicu.
Situácia v hre 2: Korčuliar nesie brankársku hokejku svojmu brankárovi, ktorý hokejku stratil alebo zlomil, a korčuliar sa rozhodol zapojiť do hry. Aby sa zapojil do hry, brankársku hokejku pustil z rúk na ľadovú plochu, aby mu nebol uložený trest. V prípade, že korčuliar by hral s pukom a držal v rukách aj brankársku hokejku, bude mu uložený trest.
Situácia v hre 3: A5 hrá bez svojej hokejky. Ak A8 mu odovzdá svoju hokejku a korčuliar A9 odovzdá svoju hokejku A8, hra pokračuje, pretože neboli porušené nijaké pravidlá. Neexistuje nijaký limit na to, koľkokrát si môžu hráči podať svoje hokejky, ak si ich podávajú „z ruky do ruky“.
Situácia v hre 4: Počas hry hráč zlomí alebo stratí drevenú zátku rúčky svojej kovovej hokejky. Ak pokračuje v hre s touto hokejkou, bude mu uložený menší trest.