Vypredajme spolu zimný štadión

Situácia na Slovensku a vo svete prinútila rôzne organizácie a medzi nimi aj športové kluby na Slovensku predčasne ukončiť svoje rozbehnuté sezóny. Uvedomujeme si dôležitosť zachovávania zdravia nás všetkých, a hoci nás táto situácia neteší, musíme ju prijať. Avšak ako v minulosti, tak aj teraz sa ukazuje, že sme jedna veľká hokejová rodina, ktorá si chce pomáhať. Preto si vážime iniciatívu, ktorá vyšla z radov fanúšikov na podporu chodu klubu. Tá je značne ohrozená. 

V minulosti sme 6-krát vypredali zimný štadión a iniciatíva sa chce o to pokúsiť ešte raz, hoci sezóna oficiálne skončila. Je tak možné urobiť symbolicky kúpou virtuálnej vstupenky minimálnou čiastkou v hodnote 7,50 € na transparentný účet HK Poprad. Táto suma odzrkadľuje hodnotu vstupenky v nadstavbovej časti najvyššej hokejovej súťaže v našom klube.

Svoj príspevok je možné poukázať na číslo účtu IBAN SK77 0900 0000 0051 6473 5487. V poznámke platby (správa príjemcu) vás prosíme uviesť „sponzorský dar – Meno Priezvisko“ a následne odoslať e-mail na adresu office@hkpoprad.sk kvôli identifikácii s vašim menom, aby sme vedeli priradiť platbu.

Na základe uvedeného vám vystavíme špeciálnu vstupenku s priradeným jedinečným číslom podľa poradia platieb. Vstupenka vám bude zaslaná e-mailom a v priebehu mesiaca apríl bude po predchádzajúcom kontaktovaní fyzicky vydávaná na sekretariáte HK Poprad.

Vypredajme spolu zimný štadión. Vami kúpená vstupenka bude mať v konečnom dôsledku v budúcnosti vyššiu hodnotu, než si myslíte. Vďaka nej môžete pomôcť vášmu obľúbenému klubu a my vám za to v mene všetkých členov HK Poprad ďakujeme.